• Projekt Madkulturhus

  Visionen for Halkær Madkulturhus

  ET GODT STED AT MØDES
  Halkær Kro - Mad- og Kulturhus skal være et levende lokalt mødested for alle generationer, et regionalt fyrtårn for udvikling af madkultur og stærke fællesskaber, omkring sunde og ordentlige fødevarer og godt madhåndværk. Og projekt Halkær Kro - Mad- og Kulturhus skal supplere og understøtte husets nuværende aktiviteter omkring musik, kultur og landdistriktsudvikling.

  DET ”NYE” MØDESTED I HALKÆR
  Madkulturhuset indeholder:
  • Åbne og aktiverende/involverende forsamlingshuslokaler for landsbyen og lokalsamfundet
  • Nytænkende og velfungerende fælleskøkken som kan bruges af både frivillige og professionelle
  • Produktions- og udviklingskøkken med støttefunktioner for fælleskøkken og landsbyfælled
  • Musik- og aktivitetssal til koncerter og bevægelse

  ET HUS DER GØR HALKÆR TIL ET BEDRE OG MERE SPÆNDENDE STED AT BO
  Halkær Kro - Mad- og Kulturhus skal udvikle og præsentere bæredygtige ansvarlige løsninger i bred forstand;
  • Socialt som lokalt forsamlingshus og aktivitetsrum, bl.a. via fælles mad- og kulturoplevelser
  • miljømæssigt via råvarevalg, praktiske og teknologiske løsninger
  • kulturelt og folkeoplysende ved at skabe og præsentere mad, musik og kultur af høj kvalitet og ved folkeoplysende aktiviteter – dagskurser, foredrag, madhøjskole mv.
  • og ansvarlighed og bæredygtighed i organisering og økonomi

  I 2025, efter 4 års drift er der arbejdspladser svarende til 4 årsværk i huset, og driften skal økonomisk hvile i sig selv i en kombination af frivilliges involvering og indtægtsgivende aktiviteter.
  Og Halkær er blevet et sted i landdistriktet, hvor det er spændende at bo, og som andre gerne vil besøge.


  Skitseprojekt
  Skitseprojektet der som pdf-fil ligger øverst i listen herunder, er produktet af det kæmpearbejde som bestyrelsen, lokale, frivillige omkring kroen, naboer, landsbyens borgere, Aalborg Kommune og mange flere har lagt gennem de sidste år. Konkret gav Aalborg Kommune i januar 2019 en bevilling til at arkitektfirmaet Kjaer & Richter, på baggrund af det store lokale forarbejde, har kunnet lave skitseprojektet. Der er tale om et skitseprojekt, og nu foreligger et større arbejde med at få finansieringen på plads. Der kan således godt blive tale om justeringer inden der forhåbentligt kan sættes en spade i jorden. I Halkær Kros bestyrelse synes vi at vi står med det rigtige projekt, og er glade og stolte over mappen og dens indhold. Derfor glæder vi os også til at komme videre - forhåbentlig til realiseringsfasen. 
  April 2020

  04-11-2020
  Halkær kro Mad & Kulturhus - REVIDERET DISPOSITIONSFORSLAG
  15-05-2020
  SKITSEFORSLAG TILBYGNING & TRANSFORMATION
  27-04-2020
  Skitseforslag

  Tilbygning & transformation af eksisterende kro og musiksted - til nutidigt forsamlingshus

  12-06-2019
  Invitation - Præsentation Halkær Kro 12. juni 2019 - Forprojekt AaK
  03-06-2019
  Halkær Plan - Arch. Rasmus Møller - Forprojekt AaK
  15-05-2019
  Halkær Workshop - Arch. Rasmus Møller - Forprojekt AaK
  10-05-2019
  Halkaer Madkulturhus Vision - bestyrelse og koordinator
  02-03-2019
  Protokol - Stormøde - Halkær Madkulturhus
  02-03-2019
  Invitation - Stormøde Halkær Kro - Forprojekt AaK
  06-06-2018
  Halkær Madkulturhus - rapport - RD forprojekt
  14-12-2017
  Idéoplæg Halkær Kro Exner - RD forprojekt

  NATUR, KULTUR, SAMMENHÆNG OG FÆLLESSKAB
  Halkær Kro bygger på fællesskab, kultur og lokal forankring.
  Det bebyggede miljø skaber rammer for mangfoldige aktiviteter, såvel ude som inde.

  24-09-2017
  Workshop invitation Exner - RD forprojekt
 • Nyhedsbrev
  Få nyheder om koncerter
  og arrangementer m.m..
  * Krævet felt
 • Økologi & bæredygtighed Halkær Kro og kulturhus