• Projekt Madkulturhus

  Visionen for Halkær Madkulturhus

  Halkær Madkulturhus skal være et fyrtårn og mødested for udvikling af madkultur og fællesskaber omkring sunde og ordentlige fødevarer og godt madhåndværk.

  Frivillighed, økologi, kultur og bæredygtighed i bred forstand er urokkelige hjørnesten i Halkær.

  Husets fysiske rammer skal rumme og vise nye løsninger for bæredygtigt byggeri, organisering og for menneskers samspil omkring maden, måltidet og de gode råvarer.

  Halkærs særligt stedbundne kvaliteter skal være med til at skabe et madkulturhus som bliver et unikt mødested for madfolk på alle niveauer. Et fællespisehus, et folkeoplysende læringscenter, en rugekasse for nye madideer, et sted for nye mad- og køkkenorganiseringer, et hus der skaber nye maderkendelser, produkter og arbejdspladser.

  Halkær Madkulturhus skal udvikle og præsentere bæredygtige ansvarlige løsninger i bred forstand;

  • socialt via fælles mad- og kulturoplevelser
  • miljømæssigt via råvarevalg og teknologiske løsninger
  • kulturelt og folkeoplysende ved at skabe og præsentere mad, musik og kultur af høj kvalitet og ved folkeoplysende aktiviteter – dagskurser, foredrag, madhøjskole mv.
  • og ansvarlighed og bæredygtighed i organisering og økonomi

  Fysisk indeholder madkulturhuset nytænkende og velfungerende køkken- og køkkenværkstedsfaciliteter som kan rumme grupper og hele skoleklasser. Der skal være rammer til fælles madlavning, fællesspisninger, undervisningskøkken, udviklingskøkken, bryghus og forrådsfaciliteter.

  I 2023 er der arbejdspladser svarende til 4 årsværk i huset, og driften skal økonomisk hvile i sig selv i en kombination af frivilliges involvering og indtægtsgivende aktiviteter.

  Aktiviteterne knyttet til Madkulturhuset skal sammentænkes og udvikles i stærk synergi med kroens og kulturhusets øvrige tilbud og aktiviteter.

  Første konkrete udkast til ombygning

  Første udkast til hvordan Halkær Kro, mad- og kulturhus kommer til at se ud er lavet ud fra de ideer og oplæg der blev givet dels på workshoppen og dels fra bestyrelsen.

  Udkastet fra arkitekten kan ses på kroen til Halkær Festival, på hjemmesiden, og vi vil den 12. Juni gerne invitere til præsentation og dialog omkring skitserne.

  12-06-2019
  Invitation - Præsentation Halkær Kro 12. juni 2019 - Forprojekt AaK
  03-06-2019
  Halkær Plan - Arch. Rasmus Møller - Forprojekt AaK
  15-05-2019
  Halkær Workshop - Arch. Rasmus Møller - Forprojekt AaK
  10-05-2019
  Halkaer Madkulturhus Vision - bestyrelse og koordinator
  02-03-2019
  Protokol - Stormøde - Halkær Madkulturhus
  02-03-2019
  Invitation - Stormøde Halkær Kro - Forprojekt AaK
  06-06-2018
  Halkær Madkulturhus - rapport - RD forprojekt
  14-12-2017
  Idéoplæg Halkær Kro Exner - RD forprojekt

  NATUR, KULTUR, SAMMENHÆNG OG FÆLLESSKAB
  Halkær Kro bygger på fællesskab, kultur og lokal forankring.
  Det bebyggede miljø skaber rammer for mangfoldige aktiviteter, såvel ude som inde.

  24-09-2017
  Workshop invitation Exner - RD forprojekt
 • Nyhedsbrev
  Få nyheder om koncerter
  og arrangementer m.m..
  * Krævet felt