Halkær, d. 13. marts 2019

 

Til Støttekredsen for den selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

Hermed indkaldes til

 

Generalforsamling på Den selvejende Institution Halkær Kro og Kulturhus

Søndag d. 7. april 2019 kl 14.00 - 16.00

 

 

 Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent                       

 

2. Bestyrelsens beretning for 2018, v. formanden

 

3. Gennemgang af regnskab for 2018

 

4. Indkomne forslag

 

5. Valg til bestyrelsen (vælges for to år)


På valg er: Kenneth Lauersen (genopstiller), Susanne Mortensen (ønsker ikke genvalg)

 

Samt valg af suppleanter (vælges for 1 år): Kate Bryrup, Jørn Otte

 

6. Eventuelt

 

---------------------------------------------------------------

 

Adgang til generalforsamlingen har privatpersoner, som har erhvervet støttebevis for Halkær Kro og Kulturhus. (Støttemedlemmer, tidligere anpartshavere i Halkær Kro ApS.)

Hver adgangsberettiget person har én stemme og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

f. Bestyrelsen

Den Selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

I bestyrelsen:  Susanne Mortensen, Ellen Drastrup, Nicolaj Lisborg, Preben Drastrup, Lars Peter Nitschke og Kenneth Laursen

Suppleanter: Kate Bryrup, Jørn Otte

 

Nedenstående er nu lagt i kurven
 

 

                                                                         Halkær, d. 13. marts 2019

 

Til Støttekredsen for den selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

Hermed indkaldes til

 

Generalforsamling på Den selvejende Institution Halkær Kro og Kulturhus

Søndag d. 7. april 2019 kl 14.00 - 16.00

 

 

 Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent                       

 

2. Bestyrelsens beretning for 2018, v. formanden

 

3. Gennemgang af regnskab for 2018

 

4. Indkomne forslag

 

5. Valg til bestyrelsen (vælges for to år)


På valg er: Kenneth Lauersen (genopstiller), Susanne Mortensen (ønsker ikke genvalg)

 

Samt valg af suppleanter (vælges for 1 år): Kate Bryrup, Jørn Otte

 

6. Eventuelt

 

---------------------------------------------------------------

 

Adgang til generalforsamlingen har privatpersoner, som har erhvervet støttebevis for Halkær Kro og Kulturhus. (Støttemedlemmer, tidligere anpartshavere i Halkær Kro ApS.)

Hver adgangsberettiget person har én stemme og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

f. Bestyrelsen

Den Selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

I bestyrelsen:  Susanne Mortensen, Ellen Drastrup, Nicolaj Lisborg, Preben Drastrup, Lars Peter Nitschke og Kenneth Laursen

Suppleanter: Kate Bryrup, Jørn Otte

   • Nyhedsbrev
    Få nyheder om koncerter
    og arrangementer m.m..
    * Krævet felt