•  
 •  

  Bestyrelsen

       
    Ellen Marie Drastrup

  Formand, Dagsordner, mødeleder, mødeindkaldelser, passer kroens mail, udsender og korrekturlæser nyhedsbrev i samarbejde med Ann-Kirstine(AK) og Peter, bestyrelsestovholder på Halkær Festival, frivillig-og personaleplejer sammen med PeterS 
  Tlf. 2339 1289 - emdrastrup@gmail.com
   

    Preben Drastrup Fjerner sne og fotæller historier om kroen, campingfatter på festival og forsikringsansvarlig
  Tlf. 2219 5784 - preben@drastrup.dk
    Anders Hjarnø Jørgensen

  2162 4810 - hjarno@gmail.com 
   

    Nicolai Lisborg

  Telefonpasser, kontakt til borddækkere, tilsyn med bygninger og vedligehold, indkøb af rengøringsartikler + diverse, ansvarlig for natopvask og arbejdslisten til arbejdsdage, arkivar og overtjekker på og af diverse bygningsdata- og tegninger. Sparer med Helle Rasmussen om hendes tjans som tovholder på Halkærs skraldetjans på Nibe Festivi
  Nicolai, spiser også mindst 2 solæg - med sidevogn til Halkær Festival
  Tlf. 2046 8012 - nl@aadalenstegnestue.dk
   

    Hardy Jensen

  Madhusudvikling, koncertmenukoordinator, diverse kursusaktiviteter, kontakt til ølgruppen
  Tlf: +45 2962 0224 - hardyjensen@email.dk

   

   

   

  Lars Peter Nitschke

  Kasserer, økonomi- og budgetansvarlig, Ansvarlig for værstgruppen v. koncerter
  Tlf. 2348 9463 -  ln@klosterpost.dk

    Birgitte Lesanner Næstformand, Ad hoc skrive- og organisationsopgaver, google-pedel
  Tlf.: 2395 1214 - birgitte.lesanner@gmail.com
   

  Karen Hald Asp

  Jørn Otte

  1. suppleant - Tovholder på Halkær Friluftsliv
  Tlf.: 2567 3504 - haldasp5@gmail.com

  2. suppleant -.Grønsagshøster og klargører til FolkeKøkken -  blandt meget andet
  Tlf.: 5120 0762 - jornotte1@hotmail.com

   


  Koordinator
  Peter Søndergaard

  Tlf. 2347 6038 - peterhalkaer@gmail.com
   

   
  Frivillig Booker
  Ellen Marie Drastrup
   

   

  Tlf. 2339 1289 - emdrastrup@gmail.com

   

  Hjemmeside
  Jens Foltved

  Tlf. 2970 6246 - jensfoltved@gmail.com

 • Nyhedsbrev
  Få nyheder om koncerter
  og arrangementer m.m..
  * Krævet felt
 • Økologi & bæredygtighed Halkær Kro og kulturhus