11. april 2021 kl. 14:00

 

 

                                                                         Halkær, d. 15. marts 2021

 

Til Støttekredsen for den selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

Hermed følger indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling på Den Selvejende Institution Halkær Kro og Kulturhus søndag d. 11. april 2021 kl. 14.00

 

Afholdelse online:

 

Generalforsamlingen gennemføres online. Klik på linket for at deltage: LINK TIL MØDET

 

Tag kontakt til bestyrelsens formand Jørgen Friis Pedersen på mobil 21 20 06 99, hvis der er spørgsmålTilmelding til Generalforsamlingen skal ligeledes være til Jørgen Friis Pedersen på mail friisnibe@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent                       

2. Bestyrelsens beretning for 2020, v. formanden
- Opdatering om byggeprojektet

3. Fremlæggelse af regnskab for 2020

4. Indkomne forslag
- Vedtagelse af ændringer til vedtægter

5. Valg til bestyrelsen (vælges for to år)
- På valg er: Kenneth Laursen, Jørgen Friis Pedersen, Hardy Jensen
Jørgen Friis Pedersen genopstiller ikke.
- Samt valg af suppleanter: (vælges for 1 år) Karen Hald Asp og Ellen Marie Drastrup

6. Valg af revisor
- Bestyrelsen indstiller at der skiftes revisor

7. Eventuelt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adgang til generalforsamlingen har privatpersoner, som har erhvervet støttebevis for Halkær Kro og Kulturhus. (Støttemedlemmer, tidligere anpartshavere i Halkær Kro ApS.)
Hver adgangsberettiget person (du skal være registreret som betalende støttemedlem for at have stemmeret) har én stemme og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, enten fysisk eller online.

f. Bestyrelsen
Den Selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

I bestyrelsen: Jørgen Friis Pedersen, Hardy Jensen, Birgitte Lesanner, Nicolaj Lisborg, Preben Drastrup, Lars Peter Nitschke og Kenneth Laursen
Suppleant: Karen Hald Asp, Ellen Marie Drastrup

 

Medlemskab af Musikforeningen
Nedenstående er nu lagt i kurven
11. april 2021 kl. 14:00

 

 

                                                                         Halkær, d. 15. marts 2021

 

Til Støttekredsen for den selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

Hermed følger indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling på Den Selvejende Institution Halkær Kro og Kulturhus søndag d. 11. april 2021 kl. 14.00

 

Afholdelse online:

 

Generalforsamlingen gennemføres online. Klik på linket for at deltage: LINK TIL MØDET

 

Tag kontakt til bestyrelsens formand Jørgen Friis Pedersen på mobil 21 20 06 99, hvis der er spørgsmålTilmelding til Generalforsamlingen skal ligeledes være til Jørgen Friis Pedersen på mail friisnibe@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent                       

2. Bestyrelsens beretning for 2020, v. formanden
- Opdatering om byggeprojektet

3. Fremlæggelse af regnskab for 2020

4. Indkomne forslag
- Vedtagelse af ændringer til vedtægter

5. Valg til bestyrelsen (vælges for to år)
- På valg er: Kenneth Laursen, Jørgen Friis Pedersen, Hardy Jensen
Jørgen Friis Pedersen genopstiller ikke.
- Samt valg af suppleanter: (vælges for 1 år) Karen Hald Asp og Ellen Marie Drastrup

6. Valg af revisor
- Bestyrelsen indstiller at der skiftes revisor

7. Eventuelt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adgang til generalforsamlingen har privatpersoner, som har erhvervet støttebevis for Halkær Kro og Kulturhus. (Støttemedlemmer, tidligere anpartshavere i Halkær Kro ApS.)
Hver adgangsberettiget person (du skal være registreret som betalende støttemedlem for at have stemmeret) har én stemme og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, enten fysisk eller online.

f. Bestyrelsen
Den Selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

I bestyrelsen: Jørgen Friis Pedersen, Hardy Jensen, Birgitte Lesanner, Nicolaj Lisborg, Preben Drastrup, Lars Peter Nitschke og Kenneth Laursen
Suppleant: Karen Hald Asp, Ellen Marie Drastrup

   • Nyhedsbrev
    Få nyheder om koncerter
    og arrangementer m.m..
    * Krævet felt
  • Økologi & bæredygtighed Halkær Kro og kulturhus