2. april 2017 kl. 14:00

 

 

Halkær, d. 5. marts 2017

 

Til Støttekredsen for den selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

Hermed indkaldes til

Generalforsamling på Den selvejende Institution Halkær Kro og Kulturhus

Søndag d. 2. april 2017 kl 14-16

 

Forud for generalforsamlingen serverer kroen fælles frokost kl 13, som skal bestilles hos Kitty Dencker på kontakt@ kittydencker.dk senest søndag d. 26.marts!

 

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent                       

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2016, v. formanden

 

 1. Gennemgang af regnskab for 2016

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Valg til bestyrelsen (vælges for to år)
  På valg er: Kitty Dencker, Susanne Mortensen og Kenneth Laursen (alle genopstiller)

Samt valg af suppleanter (vælges for 1 år): Pia Søballe,

 

 1. Eventuelt

 

---------------------------------------------------------------

 

Adgang til generalforsamlingen har privatpersoner, som har erhvervet støttebevis for Halkær Kro og Kulturhus. (Støttemedlemmer, tidligere anpartshavere i Halkær Kro ApS.)

Hver adgangsberettiget person har én stemme og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

f. Bestyrelsen

Den Selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

I bestyrelsen: Kitty Dencker, Susanne Mortensen,

Jens Foltved, Nicolaj Lisborg, Preben Drastrup, Lars Peter Nitschke og Kenneth Laursen

Udtrådt af bestyrelsen pga koordinatoransættelse: Peter Søndergaard

Suppleant: Pia Søballe

 

Medlemskab af Musikforeningen
Nedenstående er nu lagt i kurven
2. april 2017 kl. 14:00

 

 

Halkær, d. 5. marts 2017

 

Til Støttekredsen for den selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

Hermed indkaldes til

Generalforsamling på Den selvejende Institution Halkær Kro og Kulturhus

Søndag d. 2. april 2017 kl 14-16

 

Forud for generalforsamlingen serverer kroen fælles frokost kl 13, som skal bestilles hos Kitty Dencker på kontakt@ kittydencker.dk senest søndag d. 26.marts!

 

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent                       

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2016, v. formanden

 

 1. Gennemgang af regnskab for 2016

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Valg til bestyrelsen (vælges for to år)
  På valg er: Kitty Dencker, Susanne Mortensen og Kenneth Laursen (alle genopstiller)

Samt valg af suppleanter (vælges for 1 år): Pia Søballe,

 

 1. Eventuelt

 

---------------------------------------------------------------

 

Adgang til generalforsamlingen har privatpersoner, som har erhvervet støttebevis for Halkær Kro og Kulturhus. (Støttemedlemmer, tidligere anpartshavere i Halkær Kro ApS.)

Hver adgangsberettiget person har én stemme og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

f. Bestyrelsen

Den Selvejende institution Halkær Kro og Kulturhus

 

I bestyrelsen: Kitty Dencker, Susanne Mortensen,

Jens Foltved, Nicolaj Lisborg, Preben Drastrup, Lars Peter Nitschke og Kenneth Laursen

Udtrådt af bestyrelsen pga koordinatoransættelse: Peter Søndergaard

Suppleant: Pia Søballe

  • Nyhedsbrev
  Få nyheder om koncerter
  og arrangementer m.m..
  * Krævet felt